Steam fair! (20180827)

Steam fair! (20180827)

20 oktober, 2018 Av av Nina

Vi hade åkt runt i veckor och letat efter ett hus, runt Dorset, Devon, Cornwall och Somerset. Massor av hus av intresse men de föll alla på det ena eller det andra.

 • För små rum, verkar vara vanligt här i England, 3:e sovrummet var vad vi kallar förråd hemma i Sverige
 • Liten eller ingen trädgård
 • Stora vägen gick rakt genom byn
 • Skolan för långt borta
 • För långt till affärer, mat måste man ju ha..
 • Fuktskadat
 • Ingen parkering ( bara bilväg utanför, så parkering på gatan)

Ja.. så fortsatte det tills vi hittade huset i Tintinhull. Lite i minsta laget men med en underbar tomt! Supergullig by, tyvärr utan affär men nära till Yeovil och också Taunton 45 min bort. Så på landet men inte helt öde. 🙂 
MEN, det fanns en stoor nackdel. Vi skulle inte få flytta in förrän i mitten av September, vilket betydde att vi behövde hitta boende för flera veckor framöver. Så Keith lyckades igen att prata till sig en deal på en husvagns park i Brean. Vi skulle få spendera de följande 6 veckorna i villavagnar. Vi blev otroligt väl bemötta och omhändertagna av personalen på Newmans Holiday Homes på Holiday resort Unity. De hjälpte till med lakan och annat eftersom vi hade allt sånt i vår packning och försökte göra vår långa vistelse där så bekväm som möjligt.
Men, vi behövde fördriva tiden så att vi inte skulle bli galna av att vara instängda och ett av ställena vi åkte till var: 

 The Great Dorset Steam Fair!

Jag har aldrig sett något liknande. Visst har jag varit på marknader osv i Sverige men att se alla dessa renoverade, polerade och otroligt välskötta ångmaskinerna var något alldeles speciellt. Det fanns jordbruksmaskiner, ångvältar, små maskiner, enorma maskiner, bilar och massor av annat. Dessutom fanns där åkattraktioner, gamla och nya och marknadsstånd så man kunde handla eller bara äta och dricka. ??

Jag låter bilderna tala för sig själva, ni kan se hur stort det var, alla som campade utanför för att kunna vara där i flera dagar. Vi var där sista dagen så det hade säkert varit många många fler tidigare. Med tanke på att det dagarna innan hade ösregnat så åkte vi och skaffade nya stövlar till alla innan vi åkte ut till marknaden.

« 1 av 57 »

Det var också massor av gamla musikmaskiner ( vad kallas de egentligen?) som spelade för fullt, man kunde till och med köpa musiken på cd ??
Här är lite smakprov 🙂 

 

_____________________________________________________________________________________

We had been driving around for weeks, looking for a house, in Dorset, Devon, Cornwall and Somerset.
Lots of houses of interest but they all fell on one thing or the other.

 • The rooms were too small, it seems to be common here in England, the 3rd bedroom was what we call a storage roome in Sweden
 • Small or no garden
 • The big busy road went straight through the village
 • School too far away
 • Shops to far away, food is a must have ..
 • Damaged by damp and just worn
 • No parking (just off the road, so parking on the street)

Well .. that is how it continued until we found the house in Tintinhull. A bit on the small side but with a wonderful big garden! Really cute and nice village, unfortunately without any shop but close to Yeovil and also Taunton 45 min away. So in the countryside but not completely out in the bush. 🙂
BUT, there was a biiig disadvantage. We were not allowed to move in until mid September, which meant we needed to find accommodation for several weeks to come. So Keith again managed to make a great deal a caravan park in Brean. We would spend the next 6 weeks in caravans. We were incredibly well treated and cared for by the staff at Newmans Holiday Homes at Holiday Resort Unity. They helped with the sheets and a lot more because we had all of our things that in our boxesin Sweden and they tried to make our long stay there as comfortable as possible.
However, we needed to spend some time outside of the caravans so that we would not go mad and one of the places we went to was:

The Great Dorset Steam Fair!

I have never seen anything like that. Sure I have been to markets etc in Sweden but seeing all of those renovated, polished and incredibly well-kept steam engines were something very special. There were farm machinery, steam rollers, small machines, huge machines, cars and lots of other things. In addition, there were rides, old and new and market stalls so you could shop or just eat and drink. ??

I’ll let the pictures speak for themselves, you can see how big it was, people who camped outside to be there for several days. We were there on the very last day so there would certainly have been many many more before. Given that the days before had been pooring down with rain, we went and got some new boots for everyone before we got there.

There were also a lot of old music machines (what are they really called?) They played all the time, you could even buy the music on cd
You can hear them in the video above 🙂

Spread the love
 • 24
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  24
  Delningar