Sherborne (20180721-22) lots of pics

Sherborne (20180721-22) lots of pics

12 augusti, 2018 Av av Nina

Innan vi flyttade så hade vi tittat lite på nätet på byar/mindre städer som kunde vara av intresse för att ha lite att kolla ”live” när vi väl hade landat.
Sherborne i Dorset var en av dem som lockade och idag var det dags att åka dit.
Vi hade sett att det skulle vara en veteranbil/motorcykel träff i närheten också så den ville vi, och speciellt tjejerna, stanna och titta på.

Men.. Först skulle hyrbilen lämnas tillbaka och uthyrningen i Weston-Super-Mare hade stängts så Keith var tvungen att åka ända till Taunton för att lämna den och sedan åka till bilfirman för att hämta vår nya bil. Men eftersom den precis hade kommit in så höll de på att jobba som galningar på att få den rekondad och genomkollad innan han kunde få den. De var grymma med att ordna allt, trots att vi var i sista minuten. Eloge till teamet!

Vi susade sedan iväg och hoppades (korkat nog) att vi skulle kunna fixa boende på plats. Vad vi inte hade med i beräkningen var att det var nu sommarlovet startade för de engelska barnen och allt var bokat sedan länge! 
Vi hittade ett gulligt Inn på vägen och stannade för att fråga dem, men de var fullbokade men… lyssna på detta.. Två män satt utanför puben och K började prata med dem för att fråga om de kände till något, vad tror ni att de gör?
Jo, de tar upp sina telefoner och börjar ringa runt åt oss för att hitta ett ledigt rum! Utan att vi frågade och utan att vi verkade helt förvirrade. Helt otroligt vilka människor man kan träffa på! ??
De lyckades till slut hitta ett familjerum inne i Sherborne på The Eastbury Hotel. Och som tack för hjälpen fick de lite att dricka. ?

 

Ellie takes a selfie 🙂
« 1 av 6 »

 

Men innan vi åkte dit skyndade vi oss för att få se lite grymma bilar, vi var sena och många hade redan åkt men vi hann se lite iallafall till allas stora nöje. ? Vi fick se en SAAB, bara det var ju värt hela resan ?

 

« 1 av 10 »

 

Vi ville se mer av området så vi stannade en dag till och tog en tur till Sherborne castle också. Underbart upplägg med frågesport för barnen så att de kunde vara lite mer intresserade av det de fick se och de fick massor av information samtidigt. I varje rum på slottet fanns en guide som gick igenom rummet och historien och hjälpte barnen med frågesporten om de fastnade ?
Tyvärr var fotografering inte tillåten inomhus. Men ute kunde jag ta lite fler bilder och tvärs över dammen/sjön låg ruinerna av det gamla slottet.
Vi hann inte gå in i den vackra katedralen i Sherborne men det finns tid framöver.

 

« 1 av 22 »

 

Det blev en innehållsrik dag för på eftermiddagen åkte vi till ett enormt motormuseum. Wow, bilar galore! 

 

« 1 av 39 »

Mer kommer inom kort….

x x x

__________________________________________________________________________________

Before we moved, we had been looking online for villages that could be of interest and that we could see ”live” once we had landed. Sherborne in Dorset was one of those who attracted us and today it was time to go there.
We had seen that there would be a veteran car / motorcycle meeting close by so we, and especially the girls, wanted to go there to see them.

But .. first, the rental car had to be returned and the office in Weston-Super-Mare had been closed so Keith had to go all the way to Taunton to leave it and then go back to the car company in WSM to pick up our new car. But because it had just come in a day or so earlier, they were working on it as fast as they could to get it ready before he could get it. They were amazing, getting it all fixed and cleaned, even though we were in the last minute. A big thank you to the team!
We then drove off and hoped (silly enough) that we could fix accommodation on site. What we did not count on was that the summer holidays had just started for the English children and everything had been booked!
We found a cute Inn along the way and stopped to ask them but they were fully booked as well, but … listen to this .. Two men sat outside the pub and K started talking to them to ask if they knew anything, what do you think that they did? Well, they picked up their phones and started calling around to find a room for us! Without asking and just to be helpful. Absolutely amazing! ?? 
They eventually managed to find a family room in Sherborne at The Eastbury Hotel. 

But before we went there we hurried to see some awesome cars, we were late and many had already left but we saw some at least, to everyone’s great pleasure. ? We also saw a SAAB, it was worth the whole trip. ?

We wanted to see more of the area so we stayed one more day and took a trip to Sherborne castle as well. Wonderful set up with quizzes for the kids so they could be a bit more interested in what they got to see and they got a lot of information at the same time. In each room at the castle there was a guide who walked through the room and gave us information and helped the children with the quiz if they got stuck Unfortunately, photography was not allowed indoors. But outside I could take a little more pictures and across the pond / lake lay the ruins of the old castle. We did not enter the beautiful Sherborne Cathedral but there is time to come.

It became an eventful day and the afternoon were spent at a huge motor museum. Wow, cars galore!

More to follow…

x x x

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •