Det närmar sig! / It is getting closer!

Det närmar sig! / It is getting closer!

10 juli, 2018 Av av Nina

Bara 3 dagar tills flyttfirman kommer och tömmer huset och bara 1 vecka och 1 dag tills flyget går till vårt nya hemland!

Trots all packning och plock och fix och avbokningar osv så känns det fortfarande inte riktigt som att det är just det vi ska göra.. flytta till ett annat land. Huvudet är inställt på semester som alla tidigare år. Inte att jag faktiskt har slutat jobba och ska flytta. 
Vad konstig hjärnan är ibland. Eller kanske ofta i mitt fall ??

Nu har vi nästan tömt övervåningen på kläder och prylar. Det svåra är att tänka på att vi faktiskt måste ha med oss kläder så att det räcker för en lång semester, det kommer ju att ta några veckor innan vi får tag på alla våra saker igen. När vi har hittat ett hus att hyra kan det ta 2-3 veckor innan vi har våra saker på plats. Så, det blir till att sova och äta på golvet och införskaffa alla vitvaror så att vi åtminstone kan tvätta och laga mat. (fast.. utan köksattiraljer, ooops.. tänkte inte på det ? )
Vår matsal är nu full med packlådor och annat färdigpackat för lastbilen på fredag, garderoberna tomma och massor av skräp slängt men ändå känns det inte som om vi har gjort tillräckligt. Meningen är ju att flyttfirman ska packa när de kommer på fredag så bottenvåningen är deras!

Snacka om saker som man samlar på sig! 

Och då har vi ändå åkt otaliga gånger med dessa till återvinningen…

Äntligen en tom garderob.

Omsorgsfullt planerat… eller?

När vi i förra veckan talade om för folk att vi skulle åka till IKEA för att handla blev det lite skratt och man undrade varför vi ska köpa mer saker när vi ska flytta . Och, ja.. jag kan förstå tanken men vår tanke var praktisk. Båda tjejerna har varsin bokhylla med massor av utrymme och eftersom vi inte vill ha en massa döutrymme på lastbilen så köpte vi lite lådor att ställa i hyllorna för att fylla dem med lite av tjejernas saker. Bra planering hoppas vi, får se vad flyttfirman säger. ?

Vi har också hunnit med att åka på en sista träff på BUP för att höra hur vi för över journalerna till England och idag kom alla papper från dem, på engelska, så att vi kan lämna över. Och mediciner för ett halvår har vi fått hämta ut så att det inte tar slut innan allt är i ordning därborta.
BUP på KS har varit fantastiska! 
Sedan var det dags att säga hejdå till fantastiska A-K på barnkardiologen. Hon har varit Emilys specialsköterska sedan vi först fick reda på hennes hjärtfel. Oj, vad vi kommer att sakna er alla på barnkardiologen på KS ??? 
Även A-K skulle se till att alla papper skrivs i ordning och skickas över till England så att vi kan börja alla kontakter med barnkardiologerna i London.

Flera besök har vi haft och många tårar när klasskompisar kommer och säger hejdå. Emilys bästa vän tog hårt på Emily efter att de hade gått, hon har alltid tillsammans med sina fantastiska föräldrar varit ett jättestöd och superfin kompis. Vi kommer att sakna er alla.

Nu väntar jag på att min allra sista beställning ska hinna komma med posten innan vi flyttar. Vad det är talar jag om när (om) det hinner komma i tid ?

Puss och kram på er alla!

________________________________________________________________________________

Just 3 days to go before the removal company will be here to empty the house and just 1 week and a day until the flight to our new home country!

Despite all the packing and filling up boxes and bags it doesn’t really sink in that we are really moving.. to another country. My head is set on vacation like all the other summers before. Not that I have actually left work and are about to move. The brain works in mysterious ways sometimes. Or in my case a lot of the time.  ??

By now we have almost emptied the second floor. The hard bit is to think of what we actually have to bring with us on the flight. It has to be enought for a long vacation, it will be a few weeks until we can get to our other things again. Once a house has been sorted it will take 2-3 weeks until our belongings are with us again. So, we will have to sleep and eat on the floor for a while and get all the white goods in there so that we can at least wash our clothes and cook food. (ohh.. but without any cookware… opps, didn’t think about that ? )

Our dining room is packed from floor to ceiling with boxes and stuff all ready to go on the lorry on friday. The wardrobes are empty and lots of stuff has been thrown away and still I don’t feel like we have done enough. Well, the removal company are supposed to do the rest on Friday, so the ground floor is all up to them to get done.

All the things you collect through the years! 

And yet a lot of these have gone to the recycling center…

Finally an empty wardrobe.

Carefully planned packing… or?

When we told people last week that we were going to IKEA they thought we were crazy to go and buy new stuff at the same time as we are leaving and packing. And yes, I can understad their concern but our plan was practical. Both girls have big bookshelfs in their bedrooms and because we did not want a lot of dead space on the lorry we bought boxes to put in them, filled with some of the girls belongings.
Good planing we thought, lets hope the removal company thinks the same way. ?

We also had a final meeting with CAP ( Children and Adolescent Psychiatry ) to see how to transfer everything to England and today all the papers arrived, all in English, ready to be handed over to the right people in England. And medication for at least 6 months just to make sure she has enough until all the right contacts have been made over there.
Everyone at CAP has been wonderful! 
After that it was time to say goodbye to the most amazing A-K at the child cardiology unit at KS. She has been Emilys specialist nurse ever since we found out about her heartproblems when she was 6 days old. We are so going to miss you all at that unit. ??? 
All the records from the cardiology unit will be sent to us in England so that we can get them all to the cardiologists in London.

We have had several visits and lots of tears after classmates visits. Emilys best friend leaving after a short visit was hard on her, her friend has always, together with her amazing parents, been a big support and a very very good friend to Emily. We will miss you all ??

Now I am just waiting for my last post order package to arrive before we leave. What it is I will let you know once (if) it arrives on time.  ?

Hugs and kisses to all of you!

Spread the love
 • 52
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  52
  Delningar