Animals and nature (20180805 – 20180808)

Animals and nature (20180805 – 20180808)

14 oktober, 2018 Av av Nina

Även om vi bodde i en vacker stuga så kunde vi ju inte sitta inne och uggla ? 
Förutom att åka och titta på hus här och där, besöka byar som kunde vara av intresse eller bara göra det man måste, handla mat och annat så ville vi besöka lite sevärdheter i närområdet.
Närområdet är lika med inom  1- 2 timmars resväg.

På söndagen 5/8 åkte vi för att besöka en fjärils och utterpark. Jag kan ju lugnt säga att Haga fjärilshus inte behöver oroa sig. Det var visserligen lika varmt och klibbigt inomhus men inte alls lika många vackra fjärilar och jag tyckte lite synd om sköldpaddorna som klamrade sig fast på kanterna till dammarna för att kunna vila. Man hade ju lätt kunnat bygga en liten konstgjord ö för dem att krypa upp på… ☹

Men uttrar hade de en hel del av, olika sorter och storlekar. En av dem vågade inte gå i vattnet vilket jag tyckte var väldigt underligt, men det kanske fanns en anledning, vad vet jag.
Vi åkte också till Paignton, och det var nog den mesta turistfällan jag sett på länge. Hela strandpromenaden var full av åkattraktioner, stånd med onödigheter och riggade arcader där man omöjligt kunde vinna något på vissa saker. Att det är staden bredvid populära Torquay (som vi såg på ena sidan, med lyxfärjor) gör väl kanske att det är många turister där?

« 1 av 18 »

Under en liten biltur dagen efter när vi åkte för att hitta ett ställe där tjejerna kunde fiska ( men det fanns inget där tyvärr, det var medlemskap som gällde) så hittade vi först ett chili ställe, där de sålde allt från plantor till mat och andra kryddor, men där de även hade ett fik som vi handlade på. Jag köpte en chocolate brownie som vid första tuggan brände tungan av mig (!!) Vet inte om det var meningen att det skulle vara chili i den eller om någon bara hade glömt att använda /ta av handskar med chilipeppar på. Kunde inte äta upp den, jag är en sån där vekling som inte tycker om het mat..
Efter de hettande munnarna så åkte vi tillbaka till ett ställe vi hade sett när vi irrande omkring för att hitta fiskestället.

Det var en gammal ruin från järnåldern, man kunde se de olika ringarna som var ruinerna av fortet och slottet. Blackdown Rings hette det och de enda innevånarna där just den dagen var en skock får som vilade i skuggan för att komma ifrån hettan, men som snabbt rörde på sig när vi kom närmare.
Utsikten var helt fantastisk och tyvärr är jag inte en landskapsfotograf så jag kan inte återge hur man kände sig som om hela världen låg nedanför oss ??

« 1 av 13 »

På tisdagen tog vi en tur till Exmouth och beachen ? Tjejerna ville bada och vi ville njuta. Med tanke på att vädret såg lite oroligt ut så tog jag inte med kameran, något jag ångrade! Vilken underbart vacker himmel det var med alla fluffiga moln ? Jaja, mobilen fick duga!

« 1 av 9 »

____________________________________________________________________________________

Even though we lived in a beautiful cottage, we could not just sit inside and do nothing so in addition to visiting and looking at houses here and there, visiting villages that could be of interest or just do what one has to do, shop for food and anything else, we went  to visit some sights in the immediate area. We tried to stay within a 1 to 2 hour route from the cottage.

On Sunday , the 5/8, we went to visit a butterfly and otter park. I can say that Haga Butterfly House outside of Stockholm  does not have to worry. It was indeed as hot and sticky indoors as in Haga but not as many beautiful butterflies and I felt a bit sorry for the turtles clinging to the edges of the ponds to have a rest. One could easily have built a small artificial island for them to crawl up on … ☹
But they had a lot of different types and sizes of otters. One of them did not dare to go into the water, which I thought was very strange, but maybe there was a reason, what do I know. ?

We also went to Paignton, and it was probably the worst tourist trap I’ve seen in a long time. The entire seafront was full of rides, stands and rigged arcades where one could hardly win anything on certain things. That it is the town next to popular Torquay (as we saw on one side, with luxury ferries) probably the reason for all the tourist things in Paignton?

During a short drive the day after we went to find a place where the girls could fish (but there was nothing there unfortunately, membership only) we first found a chili place selling everything from plants to food and others spices, but they also had a cafeteria and we bought some goodies.
I bought a chocolate brownie that burned my tongue at the first bite (!!).
Do not know if it was supposed to be chili in it or if someone had forgotten to wear / remove gloves after handling chili peppers. Could not eat it, I do not does not like hot food ..
After the hot mouths we went back to a place we had seen when we were looking to find the fishing spot. It was an ancient ruin from the Iron Age, one could see the various rings that were the ruins of the fort and the castle. Blackdown Rings was the name and the only inhabitants there that day were some sheep who rested in the shade to get away from the heat, but who quickly moved when we got closer. The view was amazing and unfortunately I’m not a landscape photographer so I can not show how you how it felt like the whole world was in front of us. ??

On wednesday we went to Exmouth and the beach. The girls wanted to swim and we wanted to have a relaxing day. Given that the weather looked a little haunting, I did not bring the camera, something I regretted! What a beautiful beautiful sky it was with all the fluffy clouds. ?? Oh well, the phone had to be used instead!

 

 

Spread the love
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  8
  Delningar